Algemene Voorwaarden

De producten die op deze site beschikbaar worden gesteld, zijn voor strikt persoonlijk gebruik. In geval van een bestelling van producten bestemd voor wederverkoop behoudt SANALYSLAB zich het recht voor om de bestelling te weigeren. We zullen binnenkort een sectie “distributeurs” op deze website openen.

Bestellingen worden voorbereid door onze teams in samenwerking met ons verwerkingscentrum in Groot-Brittannië. Elk product wordt verzonden met een doorzichtige plastic verzegeling rond de dop. Dit is een beveiligingsapparaat dat de onschendbaarheid van het flesje of de fles garandeert. Wij behouden ons het recht voor om u SANALYSLAB “goodies” aan te bieden.

Als de zegel niet op de fles zit, mag u uw pakket niet accepteren. Uw bestelling maakt dan het voorwerp uit van een retourzending, een claim tot schadevergoeding van ons bij de vervoerder. Je ontvangt dan na ontvangst van het pakket je geld terug.

Deze Algemene Voorwaarden zijn de officiële gebruiksvoorwaarden voor de SanalysLab-website op https://sanalyslab.com. De inhoud en diensten die beschikbaar zijn op de Site worden u aangeboden door SanalysLab (“https://sanalyslab.com”, “onze”, “onze”, “wij”) met inachtneming van de volgende algemene voorwaarden. Lees ook ons ​​privacybeleid, evenals alle andere voorwaarden en beleid die u op onze site kunt vinden in verband met bepaalde functies, bestelinformatie of promoties. Door de Site te bezoeken of te gebruiken, erkent u dat u deze Algemene Voorwaarden en andere richtlijnen, beleidsregels en voorwaarden die op de Site zijn geplaatst, hebt gelezen en begrepen en ermee akkoord gaat dat u eraan gebonden bent.

SanalysLab behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden op elk moment bij te werken of te wijzigen. Wanneer er wijzigingen worden aangebracht, zullen we de herziene versie op deze webpagina plaatsen en de hieronder gekopieerde datum “Laatst bijgewerkt” bijwerken. Om deze reden raden wij u aan deze Algemene Voorwaarden te lezen wanneer u producten koopt bij SanalysLab of anderszins gebruik maakt van de Site. Door deze site te gebruiken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de algemene voorwaarden die op de site zijn gepubliceerd op het moment dat u deze bezoekt.

 1. Onderwerp van de Algemene Verkoopvoorwaarden

1.1 Waarop zijn deze algemene verkoopvoorwaarden van toepassing?

Deze verkoopvoorwaarden zijn zonder beperking of voorbehoud van toepassing op alle verkopen tussen enerzijds het bedrijf SanalysLab, een vereenvoudigde vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, ingeschreven in het handels- en vennootschapsregister van Lyon, onder nummer 884 514 688, met maatschappelijke zetel op 335 rue ferdinand perrier, 69330 Saint-Priest, waarvan het intracommunautaire BTW-nummer FR48884514688 is, met als handelsnaam SanalysLab (hierna “SanalysLab” genoemd), en anderzijds elke detailhandelskoper (hierna “klant” genoemd) of “klanten”) die producten van SanalysLab te koop aanbieden (hierna de “producten”) via de website (hierna “website”). Ze specificeren met name de voorwaarden voor de bestelling, betaling, levering en beheer van eventuele retourzendingen van door klanten bestelde Producten.

1.2. Welke producten bieden wij aan?

De producten die op de website te koop zijn, zijn voedingssupplementen, plantenextracten, probiotica, cosmetica en verzorgingsproducten. Op de website worden de belangrijkste kenmerken van de producten en in het bijzonder de specificaties, afbeeldingen en aanduidingen van afmetingen of capaciteit van de producten weergegeven. De klant is verplicht deze te lezen alvorens een bestelling te plaatsen. De keuze en aankoop van een product valt uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van de klant. De kleur en afbeeldingen van de flessen zijn onder voorbehoud. Deze wijzigingen veranderen op geen enkele manier de formulering van onze producten, maar kunnen te wijten zijn aan merkimago of voorraadredenen (bijvoorbeeld omdat een bepaald type fles niet op voorraad is).

De klant moet de beschrijving van elk product raadplegen om de eigenschappen en essentiële kenmerken ervan te kennen.

1.3. Wat zijn de contactgegevens om ons te bereiken?

De contactgegevens van SANALYSLAB zijn als volgt:

SANALYSLAB
335 rue ferdinand perrier
69800 Saint Priest
Frankrijk

Telefoon: 01 84 80 60 29
E-mail:  [email protected]

1.4. Wat gebeurt er als u deze algemene voorwaarden accepteert?

De validatie van de bestelling door de klant impliceert de aanvaarding zonder beperking of voorbehoud door de klant van deze verkoopvoorwaarden. De klant erkent dat hij over de nodige capaciteiten beschikt om de op de website aangeboden producten te contracteren en te verwerven. Deze verkoopvoorwaarden hebben voorrang op alle andere algemene of specifieke voorwaarden die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door SanalysLab. Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn te allen tijde toegankelijk op de website. De klant verklaart kennis te hebben genomen van deze algemene verkoopvoorwaarden en deze te aanvaarden door het daartoe voorziene vakje aan te vinken alvorens de online bestelprocedure en de algemene gebruiksvoorwaarden van de website te implementeren.

1.5. Kunnen deze AV worden gewijzigd en zo ja, onder welke voorwaarden?

SanalysLab behoudt zich het recht voor om haar verkoopvoorwaarden op elk moment te wijzigen. In dat geval zijn de toepasselijke voorwaarden de voorwaarden die van kracht zijn op de datum waarop de bestelling door de klant wordt geplaatst. Tenzij het tegendeel wordt bewezen, vormen de gegevens die zijn vastgelegd in het IT-systeem van SanalysLab het bewijs van alle transacties die met de klant zijn gesloten. De algemene verkoopvoorwaarden worden gesloten voor de duur die nodig is voor de levering van de producten. In overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens van 6 januari 1978 en de RGPD-regelgeving heeft de klant te allen tijde het recht op toegang, rectificatie en verzet tegen al zijn persoonsgegevens door schriftelijk, per post en door het overleggen van een identiteitsbewijs aan bovenstaande adres.

 1. Bestellingen

2.1. Hoe plaats je een bestelling bij SANALYSLAB?

De klant kan via internet een bestelling op de Website plaatsen. De Klant die een bestelling op de Website wil plaatsen, moet op de volgende manier bestellen:

– maak een “klantaccount” aan waarin hij alle gevraagde contactgegevens zal vermelden.

– bouw een online winkelwagentje door alle gekozen producten te selecteren.

– deze algemene verkoopvoorwaarden aanvaarden, hun bestelling valideren na controle.

– voer de betaling uit onder de gestelde voorwaarden.

Elke bestelling impliceert de aanvaarding zonder beperking of voorbehoud van deze algemene verkoopvoorwaarden. Elke bestelling impliceert aanvaarding van de prijzen en de beschrijving van de producten die te koop zijn.

De contractuele informatie wordt in het Frans weergegeven en moet uiterlijk worden bevestigd wanneer de klant de bestelling bevestigt.

Vanaf het moment dat de Klant zijn bestelling heeft gevalideerd, wordt hij geacht bewust en zonder voorbehoud deze algemene verkoopvoorwaarden, de prijzen, volumes en hoeveelheden van de te koop aangeboden en bestelde producten te hebben aanvaard.

2.2. Wanneer wordt de bestelling van de klant als definitief beschouwd?

De verkoop wordt pas als definitief beschouwd nadat SANALYSLAB de bevestiging van de aanvaarding van de bestelling (met samenvatting) per e-mail heeft verzonden en nadat SANALYSLAB de volledige betaling heeft ontvangen. Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om de juistheid van de bestelling te controleren en eventuele fouten onmiddellijk te melden. Elke bestelling die op de Website wordt geplaatst, vormt het sluiten van een overeenkomst op afstand tussen de Klant en SANALYSLAB.

2.3. Wat gebeurt er als u een product bestelt dat niet beschikbaar of niet op voorraad is?

NB Normaal gesproken staat de website klanten niet toe om te bestellen als een product niet beschikbaar of niet op voorraad is.

De productaanbiedingen van SANALYSLAB zijn geldig binnen de grenzen van de beschikbare voorraden. Wanneer een besteld Product niet leverbaar en/of niet op voorraad is, wordt de Klant hiervan op de hoogte gesteld en tevens geïnformeerd per e-mail of, in geval van een bestelling van meerdere Producten, op de factuur van de verzonden Producten. van de periode waarin het product dat niet op voorraad is, beschikbaar is. SANALYSLAB kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor de onbeschikbaarheid van een Product.

In geval van onbeschikbaarheid en/of niet op voorraad zijn van één (of meer) Product(en), kan de Klant, naar eigen keuze:

– Een volledige terugbetaling voor het niet-beschikbare of niet op voorraad zijnde product.

– Ontvang een creditnota ter waarde van de prijs van het niet-beschikbare of uitverkochte product, die u kunt gebruiken voor een toekomstige bestelling.

Alleen als een Product permanent niet op voorraad is bij de leveranciers van SANALYSLAB, wordt het uit ons verkoopaanbod verwijderd. SANALYSLAB zal dit Product vervolgens zo snel mogelijk van de Website verwijderen.

Het Product wordt dan van de Website verwijderd.

Tenzij het tegendeel bewezen is, vormen de door SANALYSLAB geregistreerde gegevens het bewijs van alle transacties tussen SANALYSLAB en haar klanten.

2.4. Onze producten

SanalysLab en de sitemanager presenteren aan de Klant de essentiële kenmerken van de Producten die op de Site worden verkocht en nodigen de Klant uit om deze aandachtig te lezen.

Voorafgaand aan zijn Bestelling kan de Klant namelijk kennis nemen van de essentiële kenmerken van de Producten die hij wenst te bestellen door de precontractuele informatie te raadplegen die hem, met name in zijn Winkelmandje, vóór elke bestelling door de Site Manager wordt meegedeeld.

Het is duidelijk dat de foto’s en afbeeldingen die de producten weergeven die op de site verschijnen slechts indicatief zijn en geen contractuele verbintenis van de beheerder van de site kunnen vormen, waardoor een perfecte match tussen de bestelde producten en het product wordt gegarandeerd. s) vertegenwoordigd.

De Klant wordt ervan op de hoogte gebracht dat de Producten die op de Site worden weergegeven geen drugs zijn. Dit zijn voedingssupplementen volgens de definitie van Richtlijn 2002/46/EG en zijn onderworpen aan een verklaring van overeenstemming met de DGCCRF.

In overeenstemming met de regelgeving wordt elk aanvullend voedingsproduct gemarkeerd:

 1.     de naam van de categorieën voedingsstoffen of stoffen die het product kenmerken of een aanduiding over de aard van deze voedingsstoffen of stoffen
 2.     de dagelijkse portie Product die wordt aanbevolen voor consumptie
 3.     een waarschuwing tegen overschrijding van de aangegeven dagelijkse dosis
 4.     een statement om het gebruik van voedingssupplementen als vervanging van een gevarieerde voeding te vermijden
 5.     een waarschuwing dat de Producten buiten het bereik van jonge kinderen moeten worden gehouden

Op deze site vindt u ook alle informatie over onze producten.

De producten die op de site op de markt worden gebracht, worden niet verkocht en zijn ook niet bedoeld om ziekten te diagnosticeren, te voorkomen of te genezen. Raadpleeg een arts als u een ziekte heeft. Zwangere vrouwen, vrouwen die borstvoeding geven, kinderen jonger dan 12 jaar en mensen die een medische behandeling ondergaan, moeten in het algemeen afzien van het consumeren van voedingssupplementen, behalve op advies van hun therapeut.

U dient de juiste beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg te raadplegen over alle zaken die verband houden met uw gezondheid en welzijn, waaronder de volgende:

eventuele aanpassingen doorvoeren in de medicijnen of behandelingen die u momenteel gebruikt; Stop met eventuele medicijnen of behandelingen die u momenteel gebruikt; Start een nieuw medicijn of een nieuwe behandeling.

2.5. MAANDELIJKS ABONNEMENT

Servicevoorwaarden voor terugkerende facturering

Ongeveer 30 dagen na uw eerste bestelling, en vervolgens ongeveer elke 30 dagen daarna, wordt een nieuwe SanaDigest-bestelling in rekening gebracht en verzonden die past bij uw abonnement.

Opties voor lidmaatschapsplan:

Abonnement voor 6 potten
6 Potten SanaDigest
€ 202,25, maandelijks gefactureerd

Abonnement voor 3 potten
3 potten SanaDigest
€ 121,35, maandelijks gefactureerd

Abonnement voor 1 pot
1 potje SanaDigest
€ 44,95, maandelijks gefactureerd

De kaart die u vandaag verstrekt, wordt maandelijks gefactureerd voor uw levering van SanaDigest, tenzij u belt om te annuleren of een e-mail stuurt naar [email protected] (onder voorbehoud van uw e-mail: “Annuleer mijn abonnement”. Er is geen minimale aankoop of aankoopvereiste. Als u dit programma wilt gebruiken om aan uw behoeften te voldoen, om factuurgegevens bij te werken of om te informeren naar toekomstige verzendingen en kosten, kunt u op elk gewenst moment contact opnemen met de klantenservice via [email protected] . Houd er rekening mee dat de exacte verzendtijden kunnen variëren.

Belangrijke mededeling:

Dit lidmaatschap garandeert dat u elke 30 dagen een bestelling van SanaDigest ontvangt totdat u ervoor kiest uw lidmaatschap te beëindigen en onze exclusieve producten en inhoud niet meer te ontvangen. U kunt uw abonnement op elk gewenst moment beëindigen, zonder boetes of kosten voor vroegtijdige beëindiging.

Wanneer u zich aanmeldt voor het SanaDigest Maandabonnement, erkent u dat u elke dertig (30) dagen een factuur ontvangt en uw bestelling ontvangt van SanalysLab. De creditcard of betaalkaart die u heeft gebruikt om u aan te melden voor dit exclusieve lidmaatschap, wordt elke dertig (30) dagen in rekening gebracht.

Houd er rekening mee dat elk gratis geschenk dat op uw eerste bestelling wordt toegepast, ALLEEN van toepassing is op uw eerste zending. Eventuele aanvullende couponcodes zijn alleen van toepassing op uw eerste zending en de daaropvolgende facturering vindt plaats tegen het reguliere ledentarief.

U erkent en gaat ermee akkoord dat deze Services worden geleverd op abonnementsbasis en dat er maandelijks lidmaatschapskosten in rekening worden gebracht op basis van de oorspronkelijke aankoopdatum.

U machtigt SanalysLab uitdrukkelijk om elke dertig (30) dagen het bedrag van uw creditcard of bankpas af te schrijven. U wijst alle aansprakelijkheid af voor eventuele roodstandkosten of kosten die u mogelijk oploopt bij uw kaartuitgever of uw bank voor geldkosten of andere gerelateerde kosten die verband houden met terugkerende maandelijkse facturering. . U erkent en gaat ermee akkoord dat wij geen aanvullende toestemming van u zullen verkrijgen voor eventuele maandelijkse abonnementskosten.

 1. Aanbiedingen en prijzen

3.1 Hoe worden wijzigingen in onze prijzen afgehandeld?

SANALYSLAB behoudt zich het recht voor om haar prijzen op elk moment te wijzigen, maar verbindt zich ertoe de prijzen toe te passen die van kracht zijn op het moment van de bestelling, onder voorbehoud van beschikbaarheid op die datum. De Aanbiedingen en Producten worden geleverd tegen de geldende tarieven zoals vermeld op de Website op het moment van orderregistratie.

3.2 Hoe worden de prijzen van onze producten weergegeven? Hoe zit het met de verzendkosten en promotie-aanbiedingen?

De prijzen van de producten zijn aangegeven in euro, inclusief alle belastingen, en houden geen rekening met de leveringskosten, die extra in rekening worden gebracht, en worden aangegeven vóór de validatie van de bestelling, de verpakking en de verwerking van de bestelling.

Promotieaanbiedingen zijn geldig gedurende de aangegeven geldigheidsduur en zolang ze op de Website worden weergegeven, evenals binnen de grenzen van de beschikbare voorraden. Bestellingen kunnen alleen worden geaccepteerd als de opgegeven prijzen overeenkomen met die van het huidige aanbod.

De prijs is volledig contant en betaalbaar op de dag van de bestelling door de Klant, door middel van een beveiligde betaling. De betaalde bedragen kunnen in geen geval worden beschouwd als een voorschot of een aanbetaling. Contante betaling bij levering wordt om welke reden dan ook niet geaccepteerd. Als een of meer belastingen of heffingen, in het bijzonder milieubelastingen, naar boven of beneden zouden worden opgelegd of gewijzigd, zou deze verandering kunnen worden doorberekend in de verkoopprijs van de producten.

Op alle bestellingen zijn de volgende voorwaarden van toepassing

Alle bestellingen worden gefactureerd in euro’s en dienen in euro’s betaald te worden.

SANALYSLAB behoudt zich het recht voor om, in geval van niet-naleving van de betalingsvoorwaarden, de levering van de lopende bestellingen van de Klant op te schorten of te annuleren.

 1. Levering

NB Levering vindt plaats door de overdracht aan de Klant van het fysieke bezit of de controle over het Product.

4.1. Hoe worden de bezorgkosten berekend?

Voor elke bestelling wordt een forfaitaire bijdrage in de kosten van het ter beschikking stellen van het Product gevraagd, inclusief de porto-, verpakkings- en verwerkingskosten van de bestelling. De vaste bijdrage wordt geïndexeerd op basis van de door de Klant gekozen leveringswijze bij het plaatsen van de bestelling. Bij bestellingen vanaf € 55,- zijn de verzendkosten gratis.

De bijdrage in de bezorgkosten wordt geacht inclusief BTW te zijn.

Om de transportkosten te verlagen, worden alle kleine of middelgrote Producten verzonden met de Colissimo Suivi-service van La Poste of een bezorgdienst van een derde partij, die zich ertoe verbindt binnen 8 werkdagen in heel Frankrijk te leveren en die de Klant de mogelijkheid biedt om aanbiedingen te doen om de producten op te halen. bestelde producten op het postkantoor in de buurt van het afleveradres in geval van afwezigheid op de oorspronkelijke plaats van levering wanneer de postbode arriveert. Indien de Klant afwezig is op de dag van levering, zal de postbode een bericht in zijn brievenbus achterlaten zodat hij zijn pakket tijdens de openingsuren op het postkantoor kan afhalen, binnen een termijn van vijftien dagen. De klant kan zijn bestelling volgen dankzij het trackingnummer dat hem per e-mail wordt toegestuurd op de dag dat de bestelling wordt verzonden.

Om redenen van beschikbaarheid kan een bestelling in andere voorwaarden aan de Klant worden geleverd. In dit geval betaalt de Klant slechts voor één levering.

De Klant is verantwoordelijk voor de betaling van de bestelling.

4.2. Wat zijn de levertijden?

SANALYSLAB verbindt zich ertoe alles in het werk te stellen om de door de Klant bestelde Producten zo snel mogelijk te leveren. Voor meer informatie nodigen wij u uit om onze leveringsvoorwaarden te lezen. Indien de bestelde Producten echter niet binnen dertig (30) dagen na de bestelling zijn geleverd, moet de Klant SANALYSLAB hiervan zo snel mogelijk telefonisch of per e-mail op de hoogte stellen.

SANALYSLAB zal contact opnemen met de vervoerder om een ​​onderzoek te starten, wat tot eenentwintig (21) dagen kan duren. Indien de producten worden gevonden, worden deze doorgestuurd naar de woning van de Klant. Als de Producten aan het einde van het onderzoek niet worden gevonden, worden de Producten als verloren beschouwd en kan SANALYSLAB vervolgens vervangende Producten aan de Klant retourneren zonder extra kosten voor de Klant. Indien de bestelde Producten niet langer beschikbaar waren, zal SANALYSLAB het bedrag van de als verloren beschouwde Producten terugbetalen.

In ieder geval, als de Producten niet binnen een termijn van twintig (20) dagen vanaf de indicatieve leveringsdatum worden geleverd, om andere redenen dan overmacht of het feit van de Klant, kan de verkoop op schriftelijk verzoek van de Klant worden geannuleerd. . zijn onderworpen aan de voorwaarden voorzien in de artikelen L. 216-2 tot L. 216-4 van de Consumentenwet. De door de Klant betaalde bedragen worden alsdan uiterlijk veertien dagen na de datum van beëindiging van het contract aan hem terugbetaald, met uitsluiting van schadevergoeding of inhouding.

4.3. Wat gebeurt er als u een verkeerd afleveradres invoert?

De Producten worden geleverd op het adres dat de Klant bij het plaatsen van de bestelling heeft opgegeven. De Klant dient ervoor te zorgen dat dit juist is. Elk pakket dat naar SANALYSLAB wordt geretourneerd vanwege een onjuist of onvolledig afleveradres, wordt opnieuw verzonden op kosten van de Klant en SANALYSLAB kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor het onvermogen om de bestelling te leveren. Indien de Klant op twee aparte afleveradressen wil laten bezorgen, dient hij twee aparte bestellingen te plaatsen, met de daarbij behorende bezorgkosten.

4.4. Wat moet u doen nadat u de bestelling heeft ontvangen?

Bij ontvangst van de bestelling dient de Klant de staat van de geleverde Producten te controleren. Bij zichtbare gebreken geniet de Klant het recht van retour onder de voorwaarden bepaald in deze algemene voorwaarden. Elke onregelmatigheid met betrekking tot de levering (dwz ontbrekende of beschadigde Producten, beschadigde verpakking) moet in eerste instantie op de leveringsbon worden genoteerd en aan de vervoerder worden meegedeeld in de vorm van handgeschreven voorbehouden, vergezeld van de handtekening van de klant. Ten tweede moet elke anomalie zo snel mogelijk na ontvangst van de Producten aan SANALYSLAB worden gemeld via een eenvoudige brief op het volgende adres:

SANALYSLAB
335 rue Ferdinand Perrier
69800 Sint-priester
Frankrijk
Tel: 01 84 80 60 29
E-mail:  [email protected]

SANALYSLAB behoudt zich het recht voor om de Klant te vragen het beschadigde Product(en) te retourneren.

4.5 Ik heb een beschadigd pakket ontvangen. Wat moeten we doen?

Indien de klant bij de levering van zijn pakket dat tegen handtekening moet worden overhandigd, constateert dat het beschadigd is, kan hij het pakket weigeren, dat vervolgens rechtstreeks aan SANALYSLAB wordt teruggestuurd, ofwel het pakket aanvaarden en de verslechtering van de verpakking melden.

Indien de Klant constateert dat de verpakking van zijn terug te sturen pakket beschadigd is, kan hij, indien het pakket niet geopend is, het pakket weigeren door het terug te sturen naar het postkantoor, ten laatste op de werkdag die volgt op de levering.

4.6. Hoe worden NPAI-restituties afgehandeld?

Retourzendingen met als reden “NPAI” komen overeen met pakketten die worden geretourneerd door de verantwoordelijke bezorgdienst met de vermelding: “Woont niet op het aangegeven adres”. Bij ontvangst en acceptatie van het geretourneerde pakket door de diensten van SANALYSLAB, binnen achtenveertig (48) uur na ontvangst van het pakket door SANALYSLAB, wordt een creditnota voor het totale bedrag van de bestelling, minus de verzendkosten, gecrediteerd op de Klantrekening. gecrediteerd. De Klant kan vervolgens de bestelling opnieuw plaatsen, waarbij de juistheid van het opgegeven afleveradres wordt gecontroleerd.

4.7. Hoe worden “niet-geclaimde” retourzendingen beheerd?

Retourzendingen onder de “niet-opgeëiste” reden hebben betrekking op pakketten die niet binnen vijftien (15) dagen na de kennisgeving van verzending door Klanten zijn geclaimd bij het postkantoor of de verkoper die door de Klant is gekozen op het moment van bestelling. Na ontvangst en acceptatie van het geretourneerde pakket door SANALYSLAB, binnen achtenveertig (48) uur na ontvangst van het pakket door SANALYSLAB, wordt een creditnota voor het totale bedrag van de bestelling, minus de verzendkosten, op de rekening van de Klant gecrediteerd. De Klant kan de bestelling vervolgens opnieuw plaatsen.

 1. Herroepingsrecht

5.1. Wat is de herroepingstermijn?

Overeenkomstig de bepalingen van artikel L. 221-19 van het Consumentenwetboek beschikt de Klant over een termijn van veertien (14) dagen vanaf ontvangst van de bestelling om zijn herroepingsrecht bij SANALYSLAB uit te oefenen, zonder opgaaf van redenen om een ​​boete te rechtvaardigen of te betalen. , voor terugbetaling, op voorwaarde dat de Producten in hun originele verpakking, compleet en in perfecte staat worden teruggestuurd, zodat ze opnieuw op de markt kunnen worden gebracht.

5.2. Wat moet ik doen om mijn herroepingsrecht uit te oefenen?

Beschadigde, reeds geopende, bevuilde of onvolledige Producten worden niet teruggenomen.

Producten moeten worden geretourneerd binnen veertien (14) dagen na kennisgeving aan SANALYSLAB van het besluit van de klant om de overeenkomst te herroepen. Deze periode begint aan het begin van het eerste uur van de eerste dag en eindigt aan het einde van het laatste uur van de laatste dag van de periode. Indien deze termijn op een zaterdag, zondag of feestdag afloopt, wordt deze verlengd tot de eerstvolgende werkdag.

Het product in de originele verpakking moet naar het volgende adres worden verzonden: SANALYSIS LAB “retouradres”

De Klant moet zijn pakket vergezeld doen gaan van het volgende herroepingsformulier of van een andere ondubbelzinnige verklaring waarin hij zijn wens tot herroeping kenbaar maakt: SANALYSIS LAB “retouradres”

Hierbij deel ik u mee dat ik afzie van de overeenkomst met betrekking tot de bestelling van onderstaande producten:

– Volgorde van: …………

– Bestellingsnummer: …………

– Klantnaam: ……………………

– Klant adres: …………………………..

Het is raadzaam om het pakket per pakketpost te retourneren, voor het geval het verloren gaat in de post, aangezien SANALYSLAB hiervoor niet verantwoordelijk kan worden gehouden.

 1. Terugbetalingen

6.1. Hoe en in welke gevallen gaat u over tot terugbetaling?

In geval van niet-ontvangst van de bestelling binnen de bovengenoemde leveringstermijnen, om andere redenen dan overmacht of de schuld van de Klant, kan de verkoop op schriftelijk verzoek van de Klant worden beëindigd, onder de voorwaarden voorzien in artikelen L 216 -2 van de Consumentenwet. De door de Klant betaalde bedragen worden vervolgens binnen veertien (14) dagen na de datum van beëindiging van de overeenkomst door de Klant aan hem terugbetaald, exclusief eventuele compensatie of inhouding.

Indien het bestelde Product niet leverbaar is, krijgt de Klant die voor terugbetaling heeft gekozen de betaalde bedragen uiterlijk veertien (14) dagen na zijn betaling teruggestort.

De Klant krijgt zijn geld terug binnen veertien (14) dagen na ontvangst van de Producten door SANALYSLAB.

De terugbetaling vindt plaats volgens de betaalmethode die de Klant heeft gebruikt bij het plaatsen van de bestelling.

SANALYSLAB behoudt zich het recht voor om alle bestellingen van een professional te annuleren en terug te betalen.

De terugbetaling vindt plaats volgens de betaalmethode die de klant heeft gebruikt bij het plaatsen van de bestelling.

SANALYSLAB behoudt zich het recht voor

6.2. 90 dagen geld-terug-garantie. In welke gevallen?

SanalysLab’s 90 dagen geld-terug-garantie verduidelijkt

Invoering:

Bij SanalysLab geven we prioriteit aan de tevredenheid van onze klanten. We hebben zoveel vertrouwen in de kwaliteit van onze voedingssupplementen dat we een geld-terug-garantie van 90 dagen bieden. Om volledige transparantie en begrijpelijkheid te garanderen, hebben we onze algemene voorwaarden voor deze garantie vereenvoudigd.

Belangrijkste punten:

 1. Dekkingsbeperking en maximaal restitutiebedrag:  Wanneer u ervoor kiest om bij SanalysLab te kopen, is het belangrijk om de grenzen van onze geld-terug-garantie van 90 dagen te noteren:
  • Maximaal restitutiebedrag:  ongeacht hoeveel flessen u in één keer koopt – of het nu een bundel van 6, 9, 12 of meer is – de restitutie die u kunt claimen onder onze garantie van 90 dagen is beperkt tot de prijs van een voorraad van 3 maanden . Concreet is dit gelijk aan € 134,85.
  • Gevolgen van het in bulk kopen:  Stel dat u een voorraad voor zes maanden koopt, in de veronderstelling dat u per fles een betere deal krijgt. Dit kan waar zijn voor de aankoopprijs, maar als je besluit gebruik te maken van de 90 dagen geld-terug-garantie, is het maximale dat je terugkrijgt nog steeds € 134,85. Zelfs als u ongebruikte flessen heeft die langer zijn dan de voorraad van 3 maanden, worden deze niet meegeteld bij de terugbetaling.
  • Waarom deze beperking?  Dit beleid is opgesteld om het echte gebruik van onze producten aan te moedigen. Hoewel we grotere bundels aanbieden voor het gemak en de besparingen van onze toegewijde gebruikers, is de geld-terug-garantie van 90 dagen bedoeld om nieuwe klanten gemoedsrust te geven wanneer ze onze producten voor de eerste keer proberen. Het is een evenwicht tussen het bieden van besparingen op bulkaankopen en het handhaven van de integriteit van onze garantie.

   Hoewel bulkaankopen u een betere prijs en gemak per fles bieden, verhogen ze in wezen niet het totale terugbetalingsbedrag dat beschikbaar is onder de garantie van 90 dagen.

 2. Gedetailleerd overzicht van bundelprijzen en kosten per fles:
  Bij SanalysLab bieden we verschillende bundels aan om tegemoet te komen aan de uiteenlopende behoeften en voorkeuren van onze klanten. Het begrijpen van de prijsstructuur van elke bundel is van cruciaal belang bij het overwegen van retourzendingen en terugbetalingen:
 • Levering voor 1 maand (1 fles):
  Kosten: £ 54,95
  Per fles Prijs: £ 44,95
 • Levering voor 3 maanden (3 flessen):
  Totale kosten: £ 134,85
  per fles Prijs: als u het opsplitst, betaalt u in feite € 44,95 voor elke fles in deze bundel, wat hetzelfde is als de leveringsprijs per fles voor 1 maand . Deze optie is bedoeld voor individuen die op zoek zijn naar een gematigde leveringsduur zonder een langetermijnverbintenis.
 • Levering voor 6 maanden (6 flessen):
  Totale kosten: £ 224,70
  per fles Prijs: Deze bundel biedt een gereduceerd tarief per fles, waardoor de kosten op ongeveer £ 37,45 per fles komen. Het is op maat gemaakt voor klanten die een langer regime volgen en op zoek zijn naar meer waar voor hun geld.
 • Belangrijkste conclusie:  hoe uitgebreider het aanbod, hoe meer besparing u per fles krijgt. Houd er echter rekening mee dat onze geld-terug-garantie van 90 dagen de prijs van de levering van 3 maanden dekt, ongeacht de gekozen bundel.

  Uitgebreide gids voor het terugbetalen van bedragen op basis van aanbodkeuze:

SanalysLab streeft ernaar het terugbetalingsproces transparant en eenvoudig te houden. Afhankelijk van het aanbod waarvoor u kiest, vindt u hier een duidelijk beeld van wat u kunt verwachten als terugbetaling onder onze geld-terug-garantie van 90 dagen:

 • 1 maandvoorraad (1 fles):

Wat dit betekent:  Als u ervoor kiest om terug te keren nadat u ons product een maand hebt uitgeprobeerd, heeft u recht op restitutie voor de enkele fles die u heeft geconsumeerd.

Terugbetalingsbedrag:  £ 44,95

 • Levering voor 2 maanden (2 flessen):
  Wat dit betekent:  Stel dat u ons product twee maanden hebt gebruikt en besluit de resterende flessen te retourneren. In dit geval krijgt u uw geld terug voor de twee flessen die u heeft verbruikt.

Terugbetalingsbedrag:  £ 89,90 (£ 44,95 x 2)

 • 3 maanden voorraad (3 flessen):

Wat dit betekent:  de volledige omvang van onze geld-terug-garantie van 90 dagen. Als je na drie maanden gebruik retourneert, is dit het maximale bedrag dat je terug kunt krijgen, zelfs als je in eerste instantie een grotere bundel hebt gekocht.

Terugbetalingsbedrag:  £ 134,85

 • Levering van 6 maanden (6 flessen) of meer:
  ​​wat dit betekent:  als u bundels kiest die groter zijn dan de levering van 3 maanden en besluit deze binnen de garantie van 90 dagen te retourneren, onthoud dan dat uw terugbetaling gebaseerd zal zijn op het aantal verbruikte flessen maar beperkt tot de leveringsprijs van drie maanden. Als u bijvoorbeeld één fles uit een voorraad van zes maanden verbruikt en deze retourneert, is de terugbetaling gebaseerd op de prijs per fles van die bundel, en niet op de voorraadprijs van één maand.

Terugbetalingsscenario’s:

 • Eén verbruikte fles: £ 37,45 (aangezien deze afkomstig is van de bundelprijs van 6 maanden)
 • Twee flessen verbruikt: £ 74,90 (£ 37,45 x 2)
 • Drie of meer flessen geconsumeerd: de maximale terugbetaling blijft beperkt tot £ 134,85.

 • Belangrijk punt:  Hoe groter de bundel, hoe groter de besparing per fles. De maximale terugbetaling van de 90 dagen geld-terug-garantie is echter altijd beperkt tot de kosten van een levering voor 3 maanden, ongeacht het aantal flessen dat u in eerste instantie heeft gekocht.

  Geschiktheid voor retourneren op basis van verbruik:

  Ons retourbeleid is transparant en streeft ernaar eerlijk te zijn voor al onze klanten. Zo werkt het in relatie tot de gebruiksduur en het gekozen aanbod:

Productretourzendingen moeten overeenkomen met de gebruiksduur:  De flessen die u besluit te retourneren moeten overeenkomen met hoe lang u het product hebt gebruikt. De labels bieden een leidraad en geven het verwachte verbruik in de loop van de tijd aan.

Leveringsscenario voor 6 maanden:

 • Als u een voorraad voor zes maanden koopt, maar binnen een maand na gebruik besluit deze terug te sturen, kunt u redelijkerwijs verwachten dat u slechts één fles heeft gebruikt. Als u dus slechts één fles heeft verbruikt en er vijf retourneert, krijgt u een terugbetaling voor één fles op basis van het leveringstarief voor zes maanden (€ 37,45), en niet het tarief voor één maand.
 • Als u twee flessen uit de voorraad voor zes maanden heeft verbruikt en besluit terug te sturen, wordt uw terugbetaling gedaan voor twee flessen op basis van het voorraadtarief voor zes maanden (€ 74,90).

Meer flessen retourneren dan verwacht:  Als u bijvoorbeeld na slechts één maand gebruik drie flessen retourneert uit een voorraad van zes maanden, duidt dit op een inconsistentie. We gaan ervan uit dat u slechts één fles per maand kunt consumeren, dus betalen we u alleen die ene fles terug tegen het tarief van de bundel van 6 maanden, wat neerkomt op € 37,45.

Extra administratiekosten:  We rekenen een kleine administratie- en verwerkingskosten om de retourzendingen te beheren. Bijgevolg wordt een bedrag van € 10,- in mindering gebracht op het totale restitutiebedrag, ongeacht het aantal geretourneerde flessen.

Essentieel punt om te onthouden:  Hoewel we flexibiliteit bieden in ons retourbeleid, moeten de retourzendingen redelijk zijn en afgestemd zijn op de gebruiksduur. Wij zorgen ervoor dat u een eerlijke terugbetaling krijgt, maar het is net zo belangrijk om op de hoogte te zijn van het verbruik volgens de etiketten en dienovereenkomstig te retourneren.

De reden achter ons 90-dagenbeleid?

We hebben ons terugbetalingsbeleid rond een periode van 90 dagen verankerd, en daar zit een wetenschappelijk onderbouwde reden achter. Door talrijke getuigenissen van klanten en wetenschappelijke onderzoeken hebben we vastgesteld dat de volledige voordelen van onze supplementen vaak binnen een tijdsbestek van ongeveer 3 maanden worden ervaren.

 • Het product een eerlijke kans geven:  Zoals bij veel voedingssupplementen is consistentie van cruciaal belang. De meeste van onze gebruikers beginnen de echte voordelen van ons product te zien nadat ze het ongeveer drie maanden gestaag hebben gebruikt.
 • Eén maand is niet genoeg:  Als een klant ervoor kiest om na slechts een maand te stoppen met het gebruik van ons supplement, heeft hij het product mogelijk niet voldoende tijd gegeven om de potentiële voordelen ervan aan te tonen. Daarom vergoeden wij in deze situaties alleen de kosten van de gebruikte fles. Wij geloven dat het erom gaat het product een echte kans te geven om een ​​verschil te maken.
 • Toewijding aan de werkzaamheid:  Ons 90-dagenbeleid benadrukt onze toewijding aan de effectiviteit van onze supplementen. We hebben vertrouwen in het vermogen van ons product om positieve verandering teweeg te brengen, maar het is essentieel om het te gebruiken zoals aanbevolen om optimale resultaten te zien.

We moedigen onze klanten altijd aan om consistentie en geduld te behouden, zodat het product zijn magie kan laten werken. Onze periode van 90 dagen is niet slechts een getal; het is een bewijs van ons vertrouwen in de werkzaamheid van het product in de loop van de tijd.

Veelvoorkomende scenario’s:

Het begrijpen van ons restitutiebeleid kan eenvoudiger zijn met praktische scenario’s. Hier volgen enkele veelvoorkomende situaties waarin u zich kunt bevinden en hoe ons restitutiebeleid van toepassing is:

 • Scenario 1 – Retourneren na 1 maand met een levering voor 6 maanden:

–  Aankoop : voorraad voor 6 maanden (6 flessen voor £ 224,70)

–  Retourneren : 1 lege fles na 1 maand.

–  Restitutieberekening : er wordt € 224,70 in rekening gebracht voor de 6 flessen, wat neerkomt op € 37,45 per fles (€ 224,70 gedeeld door 6). Daarom krijgt u voor de geretourneerde fles € 37,45 terugbetaald.

 • Scenario 2 – Retourneren na 2 maanden met een levering voor 3 maanden:

–  Aankoop : voorraad voor 3 maanden (3 flessen voor £ 134,85)

–  Retourneren : 2 lege flessen na 2 maanden.

–  Restitutieberekening : er wordt € 134,85 in rekening gebracht voor de 3 flessen, wat neerkomt op € 44,95 per fles (€ 134,85 gedeeld door 3). Voor de 2 geretourneerde flessen krijgt u € 89,90 terugbetaald (2 vermenigvuldigd met € 44,95).

 • Scenario 3 – Retourzending van meerdere flessen met een levering van 6 maanden:

–  Aankoop : voorraad voor 6 maanden (6 flessen voor £ 224,70)

–  Retourneren : alle 6 flessen na 2 maanden.

–  Restitutieberekening : aangezien de garantie van 90 dagen slechts een voorraad van 3 maanden dekt, komt u, zelfs als u alle 6 flessen retourneert, slechts in aanmerking voor een terugbetaling ter waarde van 3 flessen. Dit komt neer op € 112,35 (3 vermenigvuldigd met € 37,45).

 • Scenario 4 – Retourzending van één fles met een levering van 3 maanden:

–  Aankoop : voorraad voor 3 maanden (3 flessen voor £ 134,85)

–  Retourneren : 1 lege fles na 1 maand.

–  Berekening van de terugbetaling : elke fles kost € 44,95 (€ 134,85 gedeeld door 3). Voor de 1 geretourneerde fles ontvangt u dus een terugbetaling van € 44,95.

Deze scenario’s dienen als leidraad om duidelijkheid te scheppen. Ze laten zien hoe de terugbetalingsbedragen worden berekend op basis van het aantal geretourneerde flessen, de duur waarvoor ze zijn gebruikt en de originele bundel die je hebt gekocht. We dringen er bij klanten op aan dit beleid volledig te begrijpen, zodat ze duidelijkheid hebben over de terugbetaling waarvoor ze in aanmerking komen.

Retourneren van niet-lege flessen:

Om duidelijkheid in ons retourbeleid te garanderen, is het essentieel dat u ons standpunt over het retourneren van ongeopende flessen begrijpt:

 • Niet-restitueerbare ongeopende flessen : Flessen die ongeopend of ongebruikt worden geretourneerd, komen niet in aanmerking voor restitutie. Onze geld-terug-garantie van 90 dagen is gebaseerd op het daadwerkelijk proberen van ons product, wat betekent dat alleen flessen die overeenkomen met de gebruiksduur in aanmerking komen voor terugbetaling.


 • Voorbeeld 1 – Te veel retourneren met een levering van 3 maanden :

–  Aankoop : levering voor 3 maanden (3 flessen)

–  Retourneren : alle 3 de flessen, maar je komt alleen in aanmerking voor een retourzending van 1 maand op basis van gebruik.

–  Resultaat : alleen de fles die overeenkomt met uw gebruiksmaand wordt terugbetaald, namelijk € 44,95. De overige 2 ongeopende flessen komen niet in aanmerking voor restitutie.

 • Voorbeeld 2 – Te veel retourneren met een levering van 6 maanden :

–  Aankoop : voorraad voor 6 maanden (6 flessen voor £ 224,70)

–  Retourneren : alle 6 flessen, maar op basis van gebruik komt u slechts in aanmerking voor een retourzending van 2 maanden.

–  Resultaat : Alleen de 2 flessen die overeenkomen met uw 2 maanden gebruik worden terugbetaald. De kosten van elke fles in een voorraad van zes maanden bedragen £ 37,45 (£ 224,70 gedeeld door 6). Uw terugbetaling bedraagt ​​dus € 74,90 (2 vermenigvuldigd met € 37,45). De overige 4 ongeopende flessen komen niet in aanmerking voor restitutie.

Het is absoluut noodzakelijk dat onze klanten op de hoogte zijn van dit beleid, zodat ze alleen het aantal flessen retourneren dat overeenkomt met de gebruiksduur, volgens onze voorwaarden. Als u meer flessen terugstuurt dan waarvoor u in aanmerking komt, wordt uw restitutiebedrag niet verhoogd.

Hoe berekenen we de maand waarin het product is gebruikt?:

Om de transparantie en eerlijkheid van ons restitutiebeleid te behouden, is het van cruciaal belang dat onze klanten begrijpen hoe we bepalen hoe lang ons product is gebruikt. Hier is een duidelijk overzicht:

 • Besteldatum tot startdatum product :

– Wanneer u bij ons een bestelling plaatst, houden wij rekening met een levertijd van maximaal 2 weken. Dit is gebaseerd op de gemiddelde verzendtijden. Daarom is uw “startdatum van het product” of de datum waarop wij denken dat u ons supplement bent gaan gebruiken, 2 weken na uw besteldatum.

 • Illustratief voorbeeld :

–  Besteldatum : Stel dat u op 1 maart 2023 een voorraad voor 3 maanden bestelt (3 flessen kosten € 134,85).

–  Veronderstelde startdatum : op basis van onze schatting van de levering gaan we ervan uit dat u ons supplement rond 14 maart 2023 bent gaan gebruiken.

–  Datum van verzoek tot terugbetaling : Als u om welke reden dan ook besluit dat het supplement op 14 april 2023 (na 1 maand gebruik) niet aan uw verwachtingen voldoet en u contact met ons opneemt, werkt de terugbetaling als volgt: + Eenmalig Als we de gebruikte (lege) fles ontvangen, verwerken we een terugbetaling voor het equivalent van 1 fles, wat neerkomt op € 44,95.

Ons doel is om het terugbetalingsproces eenvoudig en duidelijk te houden en gebaseerd op concrete tijdlijnen. Zorg er altijd voor dat u bij het overwegen van retourzendingen verwijst naar uw besteldatum en onze veronderstelde startdatum, om verwarring of misverstanden te voorkomen.

  • Aankoopverplichting:  Wanneer u een voorraad voor meer dan 3 maanden koopt, betekent dit een sterk vertrouwen in het potentieel en de voordelen van ons product. Daarom dekt onze geld-terug-garantie van 90 dagen een levering van maximaal 3 maanden. Als u grotere hoeveelheden bestelt, weerspiegelt u uw geloof in de doeltreffendheid van ons product, en als gevolg daarvan wordt de garantielimiet vastgesteld op de waarde van een levering van 3 maanden. Wij waarderen uw vertrouwen en streven ernaar om duidelijkheid te verschaffen in ons beleid om een ​​transparante relatie met onze gewaardeerde klanten te bevorderen.
  • Verwerkings- en verwerkingskosten:  Voor alle retourzendingen van producten worden verwerkingskosten van £ 10 in rekening gebracht, inclusief onze verzend- en verpakkingskosten. Deze kosten worden afgetrokken van uw totale restitutiebedrag. Wij raden klanten aan zich vertrouwd te maken met deze en andere mogelijke kosten, aangezien deze van invloed kunnen zijn op de nettoterugbetaling die u ontvangt. Het is ons doel om de transparantie te behouden en ervoor te zorgen dat u volledig op de hoogte bent van eventuele inhoudingen voordat u een teruggave uitvoert.
  • Mogelijk misbruik:  We houden nauwlettend toezicht op het gebruik van onze geld-terug-garantie om het eerlijke gebruik ervan te garanderen. Mochten we terugkerende patronen van twijfelachtig gedrag vaststellen, zoals het consequent retourneren van lege flessen zonder geldige redenen, dan behouden we de bevoegdheid om het privilege van de geld-terug-garantie voor die specifieke gevallen in te trekken. Ons doel is om de integriteit van onze garantie voor echte klanten te behouden en ervoor te zorgen dat deze op geen enkele manier wordt misbruikt.

    

Procedure voor retourneren:

 1. a) Neem contact op met onze 24-uurs klantenservice via  [email protected]  voor het retouradres.
 2. b)Ons team zal u begeleiden bij de bijzonderheden van uw productretour.
 3. c)Het is essentieel dat u het retourformulier in de doos bijsluit. De kosten voor het retourneren zijn de verantwoordelijkheid van de koper, en verzendingen met tracking worden geadviseerd. Geef het trackingnummer van uw pakket door aan onze vertegenwoordiger.
 4. d)Zorg ervoor dat uw retourzendingen ons binnen 90 dagen na de factuurdatum bereiken.
 5. e) Terugbetalingen worden binnen 8 werkdagen verwerkt via de oorspronkelijke betaalmethode. Bankverwerkingstijden kunnen 5-8 dagen extra opleveren.

Voor vragen of opmerkingen staat onze klantenservice altijd klaar om u te helpen. Wij waarderen uw vertrouwen in SanalysLab.

Ter afsluiting:

Bij SanalysLab zijn transparantie en vertrouwen pijlers van onze klantrelatie. Deze uitgebreide gids is bedoeld om ervoor te zorgen dat elke klant de nuances van onze geld-terug-garantie volledig begrijpt. Bij twijfel of voor verdere verduidelijkingen is onze klantenservice altijd beschikbaar en staat klaar om u te helpen.

 1. Betaalvoorwaarden

Let op Het betreft een bestelling met betalingsverplichting, wat betekent dat het plaatsen van de bestelling betaling door de Klant impliceert.

7.1. Wat zijn de betalingsvoorwaarden?

De Klant garandeert SANALYSLAB dat hij/zij over de nodige autorisaties beschikt om de door hem/haar gekozen betalingsmethode te gebruiken bij validatie van het bestelformulier. SANALYSLAB behoudt zich het recht voor om elk orderbeheer en elke levering op te schorten in geval van weigering van autorisatie voor betaling per bankkaart door officieel erkende organisaties of in geval van niet-betaling

SANALYSLAB behoudt zich het recht voor om elk beheer van bestellingen en elke levering op te schorten in geval van weigering van de autorisatie voor betaling per bankkaart door officieel erkende organisaties of in geval van niet-betaling.

SANALYSLAB slaat geen persoonlijke of financiële informatie op in haar database tijdens de verwerking van de betaling van de Klant.

7.2. Betaling met creditcard

De betaling met creditcard gebeurt direct online via een beveiligde transactie, met het Stripe-systeem. De betalingsgegevens worden gecodeerd uitgewisseld via het SSL 128-bit protocol (Secure Socket Layer). Wanneer de Klant een bestelling plaatst op de Website, wordt de creditcard onmiddellijk op de volgende manier gedebiteerd: de Klant voert in het daarvoor bestemde veld het nummer van zijn creditcard in, zonder spaties tussen de cijfers, de geldigheidsdatum ervan en de laatste drie cijfers van het pictogram op de achterkant van de kaart. De creditcard wordt doorgaans gedebiteerd op het moment dat de bestelling wordt verzonden.

 1. Eigendomsoverdracht – Risico-overdracht

De eigendomsoverdracht van de Producten van SANALYSLAB, ten gunste van de Klant, zal pas plaatsvinden na volledige betaling van de prijs door de Klant, ongeacht de datum van levering van deze Producten. Ongeacht de datum waarop de eigendom van de Producten wordt overgedragen, zal de overdracht van de daaraan verbonden risico’s van verlies en bederf pas gerealiseerd worden nadat de Klant de Producten fysiek in bezit heeft genomen. De Producten reizen daarom op risico van SANALYSLAB.

 1. Betrouwbaarheid

9.1. Wat zijn de toepasselijke wettelijke garanties?

De Producten die op de Website worden verkocht, voldoen aan de geldende regelgeving in Frankrijk. De door SANALYSLAB geleverde Producten genieten van rechtswege en zonder bijkomende betaling, ongeacht het herroepingsrecht:

– de wettelijke garantie

– de wettelijke garantie tegen verborgen gebreken voorzien in de artikelen 1641 en volgende. van het Burgerlijk Wetboek, voortvloeiend uit een materiaal-, ontwerp- of fabricagefout die de geleverde Producten aantast en deze ongeschikt maakt voor gebruik.

9.2 Wat zijn de verplichtingen van SanalysLab?

– Volgens artikel L. 217-4 van het Consumentenwetboek “levert de verkoper een goed dat in overeenstemming is met het contract en is hij verantwoordelijk voor de conformiteitsgebreken die bestaan ​​op het moment van levering. Hij is eveneens aansprakelijk voor conformiteitsgebreken die voortvloeien uit de verpakking, de montagehandleiding of de installatie, wanneer deze laatste krachtens de overeenkomst onder zijn verantwoordelijkheid valt of onder zijn verantwoordelijkheid wordt uitgevoerd.”

– Volgens artikel L. 217-4 van de Franse consumentenwet: “De verkoper levert goederen in overeenstemming met het contract en is aansprakelijk voor elk gebrek aan overeenstemming dat bestaat op het moment van levering.

– Volgens artikel L. 217-5 van het Consumentenwetboek “De goederen zijn in overeenstemming met het contract:

1° of het geschikt is voor het gebruik dat normaal van soortgelijke goederen verwacht mag worden en, in voorkomend geval: of het overeenkomt met de door de verkoper gegeven beschrijving en of het de eigenschappen bezit die de verkoper aan de koper heeft getoond in de vorm van een monster of model; of het de eigenschappen bezit die een koper terecht mag verwachten op basis van publiekelijk afgelegde verklaringen van de verkoper, de producent of zijn vertegenwoordiger, met name in reclame of etikettering;

2° of het de kwaliteiten bezit die een koper redelijkerwijs mag verwachten op basis van publiekelijk afgelegde verklaringen van de verkoper, de producent of zijn vertegenwoordiger, met name in reclame

2° of indien het de kenmerken vertoont die in onderling overleg tussen de partijen zijn vastgesteld of geschikt is voor een bepaald doel dat door de koper wordt gewenst, ter kennis van de verkoper wordt gebracht en door laatstgenoemde wordt aanvaard.”

– Volgens artikel L. 217-12 van het Consumentenwetboek “verjaart de claim die voortvloeit uit het gebrek aan overeenstemming binnen twee jaar na de levering van de goederen.”

– Volgens artikel 1641 van het Burgerlijk Wetboek “is de verkoper gebonden aan de garantie tegen verborgen gebreken aan het verkochte goed, die het ongeschikt maken voor het gebruik waarvoor het bestemd is, of die dit gebruik zodanig beperken dat de koper zou het niet hebben gekocht, of er slechts een lagere prijs voor hebben gegeven, als hij haar had gekend.

– Volgens artikel 1648 van het Burgerlijk Wetboek “moet de vordering wegens een gebrek door de koper worden ingesteld binnen twee jaar na de ontdekking van het gebrek.” Om zijn rechten te doen gelden, moet de Klant SANALYSLAB schriftelijk op de hoogte stellen van de non-conformiteit van de Producten binnen een termijn van maximaal twee (2) jaar vanaf de levering van de Producten of van het bestaan ​​van verborgen gebreken binnen een periode van een maximaal twee (2) jaar vanaf de ontdekking ervan.

– Volgens artikel 1648 van het Burgerlijk Wetboek moet “de vordering wegens verborgen gebreken door de koper worden ingesteld binnen een termijn van twee (2) jaar vanaf de ontdekking van het gebrek”.

De Klant kan kiezen tussen reparatie of vervanging van het goed, met inachtneming van de kostenvoorwaarden zoals bepaald in artikel L. 217-9 van het Consumentenwetboek.

Stagekosten worden vergoed op basis van het gefactureerde tarief en retourkosten worden vergoed op vertoon van de bonnen.

Terugbetalingen voor producten die als niet-conform of defect worden beschouwd, zullen zo snel mogelijk plaatsvinden en uiterlijk binnen dertig (30) dagen nadat SANALYSLAB het gebrek aan conformiteit of het verborgen gebrek heeft vastgesteld. Terugbetaling vindt plaats door creditering van de bankrekening van de Klant of door middel van een bankcheque die naar de Klant wordt gestuurd.

9.3. In welke gevallen is SANALYSLAB niet aansprakelijk?

SANALYSLAB kan niet aansprakelijk worden gesteld in de volgende gevallen:

– niet-naleving van de bepalingen van het contract

– niet-naleving van de wetgeving van het land waar de Producten worden geleverd, die de Klant dient te verifiëren;

– in geval van slechte kwaliteit van de Producten

– in geval van misbruik, gebruik voor professionele doeleinden, nalatigheid of gebrek aan onderhoud vanwege de Klant, evenals in geval van normale slijtage van het product, ongeval of overmacht.

De garantie van SANALYSLAB is in ieder geval beperkt tot de vervanging of terugbetaling van producten die niet conform zijn of een defect vertonen.

 1. Intellectueel eigendom

10.1. Ik vind je site leuk. Mag ik jouw foto’s, tekst, reacties of artikelen gebruiken?

Alle handelsmerken, foto’s, teksten, commentaren, illustraties, al dan niet geanimeerde afbeeldingen, videosequenties, geluiden, evenals alle computertoepassingen die op de website kunnen worden gebruikt en, meer in het algemeen, alle elementen die op de website worden gereproduceerd of gebruikt, worden beschermd door toepasselijke wetten op het gebied van intellectueel eigendom.

Ze zijn eigendom van de eigenaar van de website.
Ze zijn volledig eigendom van SANALYSLAB of haar dochterondernemingen. Elke reproductie, weergave, gebruik of wijziging, in welke vorm dan ook, van alle of een deel van deze elementen, inclusief computerapplicaties, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SANALYSLAB, is ten strengste verboden. Het feit dat SANALYSLAB geen procedure start zodra zij zich bewust wordt van dit ongeoorloofde gebruik, betekent niet dat zij instemt met dergelijk gebruik en afziet van procedures. Elke eenvoudige link of hyperlink is ten strengste verboden zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van SANALYSLAB.

 1. Persoonlijke gegevens

Voor alle informatie over het privacybeleid en de verwerking van persoonsgegevens kunt u terecht op de pagina Privacybeleid.

 1. Toepasselijk recht – Geschillenbeslechting

12.2 Wanneer kan ik een geschil met SANALYSLAB voorleggen aan de Mediator?

Na voorafgaandelijke benadering door de consument van SANALYSLAB kan de Ombudsdienst gecontacteerd worden voor elk consumentengeschil waarvoor geen schikking werd bereikt. Wilt u weten hoe u contact kunt opnemen met de bemiddelaar, klik dan hier.

 1. Gedeeltelijke niet-validatie

Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden op grond van een wet, een verordening of krachtens een onherroepelijke uitspraak van een bevoegde rechter nietig worden verklaard of als zodanig worden beschouwd, behouden de overige bepalingen hun volle kracht en strekking.

 1. Overmacht

14.1 Wat zijn gevallen van overmacht en hoe worden deze behandeld?

Alle omstandigheden buiten de controle van de partijen die de normale uitvoering van hun verplichtingen verhinderen, worden beschouwd als oorzaken van ontheffing van de verplichtingen van de partijen en zullen resulteren in hun opschorting.

De partij die zich op bovengenoemde omstandigheden beroept, moet de andere partij onmiddellijk op de hoogte stellen van het ontstaan ​​en verdwijnen ervan.

Als overmacht worden beschouwd alle feiten of omstandigheden die onweerstaanbaar zijn, buiten de macht van de partijen, onvoorzienbaar en onvermijdelijk, onafhankelijk van de wil van de partijen en die ondanks alle redelijke inspanningen niet door laatstgenoemden kunnen worden voorkomen. Het volgende wordt uitdrukkelijk beschouwd als overmacht of toevallige gebeurtenissen, naast de gebeurtenissen die gewoonlijk in de jurisprudentie van de Franse hoven en rechtbanken voorkomen: blokkering van transportmiddelen of bevoorrading, aardbevingen, branden, stormen, overstromingen, blikseminslagen, defecten aan telecommunicatienetwerken of problemen die inherent zijn aan telecommunicatienetwerken buiten de Klanten.

Partijen zullen elkaar benaderen om tot een oplossing te komen.

Partijen komen bijeen om de gevolgen van de gebeurtenis te onderzoeken en overeenstemming te bereiken over de voorwaarden waaronder de uitvoering van de overeenkomst zal worden voortgezet. Indien de overmachtssituatie langer dan drie (3) maanden duurt, kunnen deze voorwaarden door de benadeelde partij worden beëindigd.

Partijen komen bijeen om de gevolgen van de gebeurtenis te bespreken en de voorwaarden overeen te komen waaronder de uitvoering van de overeenkomst zal worden voortgezet.

 1. Precontractuele informatie – Aanvaarding en rechten van de Klant

15.1 Wat betekent de aanvaarding van de AV van SANALYSLAB?

Voordat hij zijn bestelling plaatst, erkent de Klant dat hij op een leesbare en begrijpelijke manier op de hoogte is gesteld van deze Algemene Voorwaarden en van alle informatie en details waarnaar wordt verwezen in de artikelen L. 111-1 tot L. 111-8 van de Consumentenwet. , en in het bijzonder van:

– de essentiële kenmerken van de aangeboden goederen en diensten

– de essentiële kenmerken van het product, rekening houdend met het gebruikte communicatiemedium en het betrokken product;

– de prijs van het product en de bijbehorende kosten;

– bij gebreke van onmiddellijke uitvoering van de overeenkomst, de datum of termijn waarbinnen SANALYSLAB zich ertoe verbindt het product te leveren;

– de informatie over de aankoop van het product en de verkoopvoorwaarden

– informatie over de identiteit, post-, telefoon- en elektronische contactgegevens en activiteiten van SANALYSLAB, voor zover niet duidelijk uit de context;

– informatie over de identiteit, post-, telefoon- en elektronische contactgegevens en de activiteiten van SANALYSLAB, indien niet blijkt uit de context;

– informatie over de identiteit, de post-, telefoon- en elektronische contactgegevens en de activiteiten van SANALYSLAB; En

– informatie over wettelijke garanties en de uitvoeringsmodaliteiten ervan;

– de functionaliteiten van de inhoud van de website

– de functionaliteiten van de digitale inhoud en, indien van toepassing, de interoperabiliteit ervan;

– de mogelijkheid om de digitale inhoud te gebruiken

– de mogelijkheid om in geval van een geschil gebruik te maken van conventionele bemiddeling;

– informatie over het herroepingsrecht.

15.2. Belangrijke Opmerking van SanalysLab

Bij SanalysLab zetten wij ons in voor het bevorderen van een gezonde levensstijl door middel van evenwichtige voeding, micronutritie, voedingssupplementen en lichamelijke activiteit. Wij geloven sterk dat deze elementen een sleutelrol kunnen spelen in het proactief beheren van uw gezondheid.

Belangrijke punten om op te merken:

 • Variabiliteit van Resultaten: Het is belangrijk te begrijpen dat resultaten aanzienlijk kunnen verschillen van persoon tot persoon. Ieder mens is uniek, en daarom garanderen de ervaringen van onze gebruikers niet dezelfde resultaten voor iedereen.
 • Beoordelingen en Getuigenissen: De beoordelingen en getuigenissen die op onze site worden gepresenteerd, komen van authentieke bronnen zoals TrustPilot, evenals feedback van gebruikers van onze producten. Om de vertrouwelijkheid te respecteren, zijn sommige namen gewijzigd.
 • Informatief Doel: De informatie die op deze site wordt verstrekt, is alleen bedoeld voor educatieve en informatieve doeleinden. Ze mogen niet het advies of de diagnose van een gekwalificeerde gezondheidsprofessional vervangen.

  Wij moedigen u aan om een gezondheidsprofessional te raadplegen voor gepersonaliseerd advies dat is afgestemd op uw specifieke behoeften.

15.3. Kunt u mij verzekeren dat mijn mobiele nummer vertrouwelijk blijft?

In het bestelformulier zijn wij verplicht het mobiele telefoonnummer van de consument te verzamelen om contact met hem op te kunnen nemen bij problemen met de verwerking van zijn bestelling of bij leveringsproblemen. SANALYSLAB gebruikt uw telefoonnummer uitsluitend in het kader van de uitvoering van de met de consument gesloten overeenkomst. Wij herinneren u eraan dat iedere consument de mogelijkheid heeft om zich via deze link http://www.bloctel.gouv.fr in te schrijven op de lijst van bezwaren tegen telefonische prospectie.

Het feit dat een natuurlijke of rechtspersoon een bestelling plaatst op de Website impliceert de volledige aanvaarding van deze algemene verkoopvoorwaarden en de verplichting om voor de bestelde Producten te betalen.

Juridische mededelingen

Uitgever VADOM
Een eenpersoonsvennootschap op vereenvoudigde aandelen
Met een kapitaal van € 5000,00
met maatschappelijke zetel te 335, rue Ferdinand Perrier, 69800, Saint Prieste, Frankrijk.
Geregistreerd bij de RCS van Lyon onder nummer: 884 514 688
Telefoon: 01 84 80 60 29
BTW: FR48884514688

https://adviesvooruwgezondheid.com/