Privacybeleid

Laatste updatedatum: 1 januari 2024

Het doel van ons privacybeleid is om onze toewijding aan de privacy van gebruikers van de website darmsolution.com, die wordt beheerd door Vadom SAS, te formaliseren.

Wat zijn persoonlijke gegevens?

Persoonsgegevens: alle informatie die direct of indirect een natuurlijke persoon identificeert (“Persoonsgegevens”).

Een persoon kan worden geïdentificeerd: direct (bijvoorbeeld achternaam, voornaam) of indirect (bijvoorbeeld door middel van een identificatienummer (klantnummer), een (telefoon)nummer, biometrische gegevens, diverse specifieke elementen die kenmerkend zijn voor zijn of haar fysieke, fysiologische, genetische, psychologische, economische, culturele of sociale identiteit, maar ook stem of beeld).

Wij verzamelen en verwerken Persoonsgegevens uitsluitend in de context van de marketing van onze producten, met strikte naleving van de Franse wet “informatique et libertés” nr. 78-17 van 6 januari 1978, zoals gewijzigd, evenals in overeenstemming met de RGPD (Verordening Europese Unie nr. 2016/679). De verzamelde gegevens zijn essentieel voor deze behandelingen. U zult nooit worden gevraagd om zogenaamde “gevoelige” persoonlijke informatie te verstrekken, zoals uw ras of etnische afkomst, uw politieke, filosofische of religieuze opvattingen.

Door u op de Site te registreren, stemt u ermee in dat wij uw Persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het Charter. Als u niet akkoord gaat met de voorwaarden van dit beleid, dient u zich te onthouden van het gebruik van de website.

Het privacybeleid

Hoe uw persoonlijke gegevens worden verzameld en verwerkt.

Wie is de controleur?

De persoon die verantwoordelijk is voor de verwerking van de gegevens op de website www.bowelsolution.com is Vadom, een vereenvoudigde vennootschap met een maatschappelijk kapitaal van € 5.000, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is op 335 rue Ferdinand Perrier, 69800 Saint-Priest, geregistreerd in de Handels- en bedrijvenregister van Aix-en-Provence onder nr. 884 514 688, geïdentificeerd met het intracommunautaire BTW-nummer: FR48884514688.

Omvang en doel van de verwerking: Waarom worden mijn gegevens verzameld?

Het verzamelen van persoonsgegevens op het domein www.sanalyslab.com is mogelijk onder verschillende rubrieken, en meer specifiek:
– Wanneer u onze website www.bowelsolution.com bezoekt, verzamelen wij inlog- en navigatiegegevens;
– Bij het betalen van uw bestelling via de externe dienstverlener;
– De persoonlijke gegevens die op de website www.bowelsolution.com worden verzameld, zijn noodzakelijk en verplicht voor de volgende doeleinden:
– Om uw abonnement op de nieuwsbrief te beheren en om gerelateerde commerciële elektronische communicatie (e-mails en/of sms) te verzenden;
– Voor het goed functioneren van de verwerkingsdiensten – Voor het goed functioneren van de verwerking van creditcardbetalingen;
– Voor het beheer en de opvolging van uw bestelling – Om uw lidmaatschap van het loyaliteitsprogramma te beheren en te monitoren;
– Om uw lidmaatschap van het loyaliteitsprogramma te beheren, monitoren en monitoren – Om uw bestelling op de e-commercesite te beheren, volgen en verwerken;
– Om leveringen te beheren;
– Om uw bestelling op de e-commercesite te verwerken;
– Om uw bestelling op de e-commercesite te verwerken – Voor leveringsbeheer;
– Om de after-sales service te beheren, om eventuele verzoeken aan onze klantenservice op te volgen en om uw gegevens te bevestigen;
– Om uw klantervaring op de website te personaliseren;
– Om u de best mogelijke service te bieden – Om uw klantervaring op de e-commercesite te personaliseren;
– Om u gerichte reclame te bieden;
– Om u in staat te stellen uw aankoop te voltooien
– Om de aankoop van producten die aan de winkelwagen zijn toegevoegd, te voltooien

Legale basis:

Op welke rechtsgrondslag is de verwerking gebaseerd?

In overeenstemming met artikel 6 van de AVG is de wettelijke basis die de verwerking van uw persoonlijke gegevens mogelijk maakt:

– Artikel 6.1.a van de Europese Verordening Gegevensbescherming (toestemming) voor het abonnement op de nieuwsbrief, het verzenden van commerciële elektronische communicatie, het beheer en de opvolging van uw lidmaatschap van het loyaliteitsprogramma;
– Artikel 6.1.b van de Europese Verordening Gegevensbescherming (uitvoering van een contract, of precontractuele maatregelen) voor de verwerking van uw bestelling.

Wie zijn de ontvangers van persoonsgegevens?

In overeenstemming met artikel 13.1e van de AVG zijn de ontvangers van uw persoonsgegevens:

– De verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is Vadom, een vereenvoudigde vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met een kapitaal van 5.000 euro, met maatschappelijke zetel te 335 rue Ferdinand Perrier, 69800 Saint-Priest, ingeschreven in het Handels- en Vennootschapsregister van Aix -en-Provence onder nummer 884 514 688, geïdentificeerd met het intracommunautaire BTW-nummer: FR48884514688;
– Haar dienstverleners en onderaannemers, in het kader van de volgende opdrachten: klantendienstbeheer; de verwerking en levering van uw bestelling op de e-commercesite; het verzenden van sms- en commerciële e-mails;
– Elke persoon die wettelijk bevoegd is om toegang te krijgen tot de gegevens (juridische diensten, indien van toepassing).

Hoe lang worden de gegevens bewaard?

De duur van de gegevensverwerking is beperkt tot de periode waarin u bent geabonneerd op onze communicatiediensten en, in voorkomend geval, om de levering van producten of diensten te garanderen, met dien verstande dat u zich op elk moment kunt afmelden door op de aangeboden link te klikken. voor dit doel in elke e-mail verzonden door SANALYSLAB.

Verplicht om persoonsgegevens te verstrekken:

In overeenstemming met artikel 13, lid 2, onder e) van de AVG:

– Het verstrekken van uw e-mailadres is noodzakelijk om de bovenstaande communicatie te ontvangen en is geheel optioneel;
– Het invoeren van uw naam, voornaam, e-mailadres en geboortedatum is noodzakelijk om uw klantaccount aan te maken. Het niet verstrekken van deze gegevens betekent dat er geen klantaccount kan worden aangemaakt;
– Het opgeven van uw naam, voornaam, e-mailadres en geboortedatum is noodzakelijk voor het aanmaken van uw klantaccount.
– Het verstrekken van uw naam, voornaam, e-mailadres, adres en creditcard is noodzakelijk om uw bestelling af te ronden. Als u deze gegevens niet verstrekt, is het onmogelijk om uw bestelling af te ronden.
– Het verstrekken van uw naam, voornaam, e-mailadres, adres en creditcard is noodzakelijk om uw bestelling af te ronden.

Waar worden mijn gegevens overgedragen?

Gegevens kunnen uiteindelijk worden overgedragen buiten de Europese Unie. Bepaalde onderaannemers, met name in het kader van de exploitatie van gegevens voor sociale netwerken, kunnen uw gegevens buiten de Europese Unie doorgeven, wederom in het kader van artikel 46, lid 2, onder d) van de AVG. Alle onderaannemers van SANALYSLAB hebben adequate beschermingsclausules voorzien volgens het model dat is opgesteld en goedgekeurd door de Europese Commissie.

Het bedrijf SANALYSLAB, als verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens, verbindt zich ertoe alle nodige maatregelen te nemen om de veiligheid en vertrouwelijkheid van de doorgegeven persoonlijke gegevens te garanderen, in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke bepalingen.

Hoe uw persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt
VOORSCHRIFTEN, KENMERKEN EN TOEPASSING VAN REGELS

Cookies zijn kleine tekstbestanden die de bezochte sites naar u verzenden en op uw computer of mobiele apparaat opslaan, en die bij elk nieuw bezoek naar dezelfde sites worden teruggestuurd. Met deze cookies onthoudt de site uw handelingen en voorkeuren (bijvoorbeeld inloggegevens, voorkeurstaal, lettergrootte, andere weergave-instellingen etc.) zodat u deze niet opnieuw hoeft in te voeren wanneer u terugkeert naar de site of een andere pagina bekijkt. op dezelfde site.

Cookies worden gebruikt voor elektronische authenticatie, het volgen van sessies en om informatie op te slaan over de activiteiten van gebruikers die de site bezoeken. Ze kunnen ook een unieke identificatie bevatten waarmee een systeem uw browse-activiteit op de Site kan volgen voor statistische of reclamedoeleinden. Wanneer u een site bezoekt, kunt u ook cookies ontvangen van andere sites of servers (cookies van derden) op uw computer of mobiele apparaat. Bepaalde handelingen kunnen niet worden uitgevoerd zonder het gebruik van cookies, die soms technisch noodzakelijk zijn voor de goede werking van de Site.

Het gebruik van cookies is niet toegestaan.

Er zijn verschillende soorten cookies, afhankelijk van hun kenmerken en functies, die verschillen in hoe lang ze op uw computer of mobiele apparaat worden opgeslagen. Sessiecookies worden automatisch verwijderd wanneer u de browser sluit, terwijl permanente cookies op uw apparaat blijven staan ​​tot een vooraf geprogrammeerde vervaldatum.

De Verordening Persoonsgegevens vereist niet altijd dat u toestemming geeft voor het gebruik van cookies. Voor “technische cookies” is deze toestemming bijvoorbeeld niet vereist. Deze cookies worden alleen gebruikt om berichten over een elektronisch communicatienetwerk over te brengen, of om een ​​dienst te leveren die specifiek door de gebruiker is aangevraagd. Met andere woorden: deze cookies zijn essentieel voor het functioneren van de Site of voor het uitvoeren van de gewenste activiteiten.

Technische cookies waarvoor geen uitdrukkelijke toestemming nodig is, zijn bestemd voor de Franse gegevensbeschermingsautoriteit (zie de aanbeveling “Cookies: hoe zorg ik ervoor dat mijn website compliant is?” door hier te klikken, hierna de “aanbeveling” genoemd):

– “analytische cookies” die rechtstreeks door de exploitant van de site worden gebruikt om in geaggregeerde vorm informatie te verzamelen over het aantal gebruikers en hoe zij toegang krijgen tot de site;
– navigatie- of sessiecookies (om in te loggen);
– functionele cookies, waarmee u een site kunt bezoeken op basis van een aantal geselecteerde criteria (zoals taal, geselecteerde producten voor aankoop) en die bedoeld zijn om de dienstverlening te verbeteren.

Voor “profileringscookies”, die worden gebruikt om gebruikersprofielen aan te maken en om reclameboodschappen te verzenden die overeenkomen met de voorkeuren die u hebt aangegeven tijdens het surfen op het netwerk, is daarentegen uw specifieke toestemming vereist.

SOORTEN COOKIES DIE DOOR DE SITE WORDEN GEBRUIKT EN DEACTIVERINGSOPTIE

De Site maakt gebruik van de volgende cookies, die kunnen worden uitgeschakeld, met uitzondering van cookies van derden, waarvoor u rechtstreeks de door de links aangegeven methoden voor het activeren en deactiveren van cookies moet raadplegen:

– technische navigatie- of sessiecookies die strikt noodzakelijk zijn voor de werking van de Site of om u in staat te stellen de door u gevraagde inhoud en diensten te gebruiken,
– analytische cookies waarmee het systeem kan weten hoe vaak de site door gebruikers wordt bezocht. Deze cookies verzamelen geen informatie over de identiteit van de gebruiker of persoonlijke gegevens. Deze Persoonsgegevens worden op geaggregeerde en anonieme wijze verwerkt,
– functionele cookies die worden gebruikt om bepaalde functies van de site en een reeks geselecteerde criteria (zoals taal, geselecteerde producten voor aankoop) te activeren, met als doel de service te verbeteren,
– profileringscookies die worden gebruikt om reclameboodschappen te verzenden die overeenkomen met uw voorkeuren die zijn vastgelegd tijdens het navigeren. Tijdens het surfen hebben internetgebruikers het recht om te kiezen welke cookies ze willen toestaan.

LET OP: het verwijderen van technische en/of functionele cookies van de Site kan de navigatie verhinderen, bepaalde diensten of functies van de Site onbeschikbaar maken of storingen veroorzaken, in welk geval u gedwongen wordt om bepaalde informatie of voorkeuren op te geven telkens wanneer u de Site bezoekt. of handmatig invoeren.

Wat zijn mijn rechten?

U heeft het recht om van de verwerkingsverantwoordelijke toegang te vragen tot uw persoonsgegevens, rectificatie of verwijdering van uw persoonsgegevens, of beperking van de verwerking van uw gegevens, het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking en tot slot het recht op overdraagbaarheid van uw gegevens . U heeft de mogelijkheid om al uw persoonlijke gegevens te wijzigen in het gedeelte ‘Mijn account’. Voor elk ander verzoek met betrekking tot de rectificatie of verwijdering van persoonsgegevens kunt u contact met ons opnemen. Ten slotte kunt u op elk moment bezwaar maken tegen direct marketing. Om de toegang tot uw rechten te vergemakkelijken, bevat elke nieuwsbrief die door het bedrijf SANALYSLAB wordt verzonden een afmeldlink, zodat u zich eenvoudig met één klik kunt afmelden voor nieuwsbrieven en nieuwsberichten. U kunt uw voorkeuren voor commerciële prospectie ook rechtstreeks beheren via uw webaccount of door ons te schrijven op het onderstaande adres.

Als u deze rechten wilt uitoefenen, kunt u contact met ons opnemen:

– schriftelijk op het volgende adres: 335 rue Ferdinand Perrier, 69800 Saint-Priest;
– of neem contact op met onze partners op het volgende e-mailadres:  [email protected]

Om de verwerking van uw verzoek te vergemakkelijken, raden wij u aan uw naam, voornaam en uw e-mailadres te vermelden. Bovendien kan SANALYSLAB, indien zij dit nodig acht, de identiteit van de klant verifiëren aan de hand van elk geldig identificatiedocument.

Het bedrijf SANALYSLAB verbindt zich ertoe u te antwoorden binnen een termijn van maximaal één maand vanaf de datum waarop u uw recht uitoefent. Indien nodig kan deze termijn met twee maanden worden verlengd, rekening houdend met de complexiteit en het aantal verzoeken.

Als u van mening bent dat SANALYSLAB uw persoonsgegevens op ongepaste wijze gebruikt, neem dan contact met ons op.

Neem contact met ons op

Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen.